Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 運動風2件套裝-灰
款式:
價錢: HKD$289.00
*選取款式
#7087 - 套裝-(假2件上身+下身褲)-灰 (現貨)
$289.00
#7086 - 套裝-(假2件上身+下身褲)-黑 (售罄)
$289.00
尺寸套裝-(假2件上身+下身褲)-灰
上圍
: 51.2 inch
膊寬
: 56 cm
袖長
: 55 cm
全長
: 80 cm
*下身尺寸
全長
: 95 cm
下圍
: 28.8 - 48.0 inch
腰圍
: 23.2 - 39.2 inch
示範身高: 169 cm
款式質料:
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

套裝-(假2件上身+下身褲)-灰
有袋
有橡筋
有彈性
不透底
-上身白色是連在上身內的 不可拆 -下身褲 貼身 中等厚度
更多拍攝
顯示全部圖片