Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 直身寬鬆仿牛仔褲-淺/深藍
款式:
價錢: HKD$239.00
*選取款式
#6436 - 褲-淺藍 (預購)
$239.00
#6437 - 褲-深藍 (預購)
$239.00
#10402 - 背心-白 (預購)
$155.00
#4296 - 外套-淡米 (預購)
$209.00
尺寸褲-淺藍
全長
: 98 cm
下圍
: 42.4 inch
腰圍
: 24.0 - 32.0 inch
大髀
: 26.4 inch
示範身高: 169 cm
款式質料: 棉質
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

**圖片陽光下拍攝偏藍~實物色偏淺!**
褲-淺藍
有袋
有橡筋
不透底
後腰橡筋~
更多拍攝
顯示全部圖片