Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 彈力微直筒鬚鬚尾牛仔褲
款式:
價錢: HKD$259.00
*選取款式
#6360 - 牛仔褲-size S (現貨)
$259.00
#6361 - 牛仔褲-size M (已下架)
$259.00
#6362 - 牛仔褲-size L (已下架)
$259.00
#6363 - 牛仔褲-size XL (已下架)
$259.00
尺寸牛仔褲-size S
全長
: 93 cm
下圍
: 29.6 inch
腰圍
: 20.8 - 27.2 inch
大髀
: 18.4 inch
示範身高: 169 cm
款式質料: 牛仔彈力料
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

牛仔褲-size S
有袋
有橡筋
有拉鏈
有彈性
不透底
更多拍攝
顯示全部圖片