Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 高質淨色拼百摺紡裙褲-3色
款式:
價錢: HKD$199.00
*選取款式
#6350 - 裙褲-啡杏 (已下架)
$199.00
#6351 - 裙褲-黑啡 (已下架)
$199.00
#6352 - 裙褲-黑紅 (已下架)
$199.00
#10144 - 上衣-米白 (售罄)
$219.00
*所選取的款式已經下架,請選取其他款式
尺寸裙褲-啡杏
全長
: 85 cm
下圍
: 52.8 inch
腰圍
: 27.2 - 34.4 inch
示範身高: 169 cm
款式質料:
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

圖片2:有顯示顏色配對圖 ***腰圍橡筋偏大 請留意尺寸***
裙褲-啡杏
有橡筋
更多拍攝
顯示全部圖片