Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 扯布棉質感微鬆彈力褲-3色
款式:
價錢: HKD$219.00
*選取款式
#6337 - 下身褲-杏白-size S (已下架)
$219.00
#6338 - 下身褲-杏白-size M (已下架)
$219.00
#6339 - 下身褲-杏白-size L (已下架)
$219.00
#6340 - 下身褲-灰卡-size S (已下架)
$219.00
#6341 - 下身褲-灰卡-size M (已下架)
$219.00
#6342 - 下身褲-灰卡-size L (已下架)
$219.00
#6343 - 下身褲-黑-size S (現貨)
$219.00
#6344 - 下身褲-黑-size M (已下架)
$219.00
#6345 - 下身褲-黑-size L (已下架)
$219.00
*所選取的款式已經下架,請選取其他款式
尺寸下身褲-杏白-size S
全長
: 86 cm
下圍
: 36.0 inch
腰圍
: 23.2 - 29.6 inch
大髀
: 20.8 inch
示範身高: 169 cm
款式質料: 彈力棉
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

下身褲-杏白-size S
有袋
有橡筋
有拉鏈
有彈性
不透底
超大彈力,建議選擇比平日細一碼 2側有大大袋 電話也可放!
更多拍攝
顯示全部圖片