Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 牛仔星星短外套-淺牛仔藍
款式:
價錢: HKD$229.00
*選取款式
#4181 - 外套-淺牛仔藍 (現貨)
$229.00
#3722 - 連身裙-杏白 (預購)
$239.00
尺寸外套-淺牛仔藍
上圍
: 41.6 inch
膊寬
: 51.5 cm
袖長
: 55 cm
全長
: 48 cm
示範身高: 169 cm
款式質料: 牛仔料
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

外套-淺牛仔藍
有袋
後背小星星刺繡
更多拍攝
顯示全部圖片