Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: Bu工裝吊帶裙-焦糖
款式:
價錢: HKD$329.00
*選取款式
#3797 - 連身裙-焦糖 (預購)
$329.00
#3795 - 連身裙-白 (預購)
$329.00
#3796 - 連身裙-深灰黑 (預購)
$329.00
#10076 - 上衣-杏 (預購)
$199.00
尺寸連身裙-焦糖
全長
: 101 cm
下圍
: 48.0 inch
腰圍
: 36.8 inch
示範身高: 169 cm
款式質料:
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

連身裙-焦糖
有袋
吊帶可以自行調長短 全長不計吊帶長度~
更多拍攝
顯示全部圖片