Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 設計層次款連身裙-深藍
款式:
價錢: HKD$228.00
*選取款式
#3786 - 連身裙-深藍 (現貨)
$228.00
#3785 - 連身裙-黑 (已下架)
$228.00
#3784 - 連身裙-卡其 (已下架)
$228.00
尺寸連身裙-深藍
上圍
: 38.4 inch
全長
: 109 cm
下圍
: 47.2 inch
腰圍
: 41.6 inch
示範身高: 156 cm
款式質料: 纖維棉
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

圖片店主示範 掛頸著法 另一條帶向內塞
連身裙-深藍
有袋
不透底
吊帶有2格可調整長短
更多拍攝
顯示全部圖片