Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 牛角衛衣連身裙-花灰杏撞啡
款式:
價錢: HKD$219.00
*選取款式
#3774 - 連身裙-花灰杏撞啡 (預購)
$219.00
#3775 - 連身裙-花灰撞寶藍 (預購)
$219.00
尺寸連身裙-花灰杏撞啡
上圍
: 37.6 inch
膊寬
: 44 cm
袖長
: 59 cm
全長
: 116 cm
下圍
: 59.2 inch
腰圍
: 22.4 - 38.4 inch
示範身高: 156 cm
款式質料:
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

連身裙-花灰杏撞啡
有袋
有橡筋
不透底
更多拍攝
顯示全部圖片