Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 純棉運動風連帽連身裙-灰
款式:
價錢: HKD$229.00
*選取款式
#3759 - 連身裙-灰 (預購)
$229.00
#3760 - 連身裙-黑 (預購)
$229.00
尺寸連身裙-灰
上圍
: 38.4 inch
膊寬
: 48 cm
袖長
: 53 cm
全長
: 124 cm
下圍
: 66.4 inch
腰圍
: 21.6 - 40.0 inch
示範身高: null cm
款式質料: 純棉
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

圖片由169cm及156cm (已標記在圖片)拍攝
連身裙-灰
有袋
有橡筋
有彈性
不透底
更多拍攝
顯示全部圖片