Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 型格牛仔2著連身裙/外套-牛仔藍
款式:
價錢: HKD$349.00$309.00
*選取款式
#3741 - 連身裙/外套-牛仔藍 (現貨)
$309.00
#3740 - 連身裙/外套-灰黑 (現貨)
$349.00
#1980 - 上身-恤衫-天藍 (售罄)
$259.00
尺寸連身裙/外套-牛仔藍
上圍
: 40.0 inch
膊寬
: 34 cm
全長
: 118 cm
下圍
: 54.4 inch
示範身高: null cm
款式質料: 牛仔質
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

韓國返錯色 依家有大量藍色 會特會清~
連身裙/外套-牛仔藍
有袋
不透底
更多拍攝
顯示全部圖片