Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: Melo百摺長裙-深藍
款式:
價錢: HKD$299.00
*選取款式
#2829 - 下身裙-深藍 (預購)
$299.00
#2828 - 下身裙-粉 (預購)
$299.00
#10323 - 上衣-白 (售罄)
$199.00
尺寸下身裙-深藍
全長
: 83 cm
下圍
: 49.6 inch
腰圍
: 23.2 - 38.4 inch
示範身高: 169 cm
款式質料: 雪紡
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

下身裙-深藍
有內里
有橡筋
不透底
-全橡筋腰 **彩色 或會因 拍攝燈光/電子顯示器 而影響色差!**
更多拍攝
顯示全部圖片