Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 知性隨意擺半裙-黑
款式:
價錢: HKD$279.00
*選取款式
#2808 - 下身裙-黑 (現貨)
$279.00
#2807 - 下身裙-杏 (預購)
$279.00
#10305 - 上衣-灰杏 (現貨)
$229.00
尺寸下身裙-黑
全長
: 84 cm
下圍
: 41.6 inch
腰圍
: 24.0 - 34.4 inch
示範身高: 169 cm
款式質料: 纖維西裝料
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

*彩色或會因電子顯示而出現色差
下身裙-黑
有橡筋
有拉鏈
不透底
**後腰橡筋
更多拍攝
顯示全部圖片