Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 混印色彩半裙-藍白
款式:
價錢: HKD$288.00
*選取款式
#2805 - 下身裙-藍白 (現貨)
$288.00
#2806 - 下身裙-綠白 (預購)
$288.00
#10289 - 上身-藍 (現貨)
$268.00
尺寸下身裙-藍白
全長
: 82 cm
下圍
: 38.4 inch
腰圍
: 24.8 - 32.8 inch
示範身高: 169 cm
款式質料: 雪紡
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

*不規則的混色印圖
下身裙-藍白
有內里
有橡筋
有拉鏈
後橡筋 側拉鏈
更多拍攝
顯示全部圖片