Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: Pure純色柔感親膚裙-2色
款式:
價錢: HKD$299.00
*選取款式
#2791 - 下身裙-黑 (現貨)
$299.00
#2790 - 下身裙-白 (現貨)
$299.00
尺寸下身裙-黑
全長
: 88 cm
下圍
: 52.8 inch
腰圍
: 24.0 - 28.8 inch
示範身高: 169 cm
款式質料: 絲棉
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

下身裙-黑
有內里
有橡筋
有拉鏈
後腰橡筋 側拉鏈 側有帶可以挷:)
更多拍攝
顯示全部圖片