Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 坑紋直筒開叉長裙-寶藍
款式:
價錢: HKD$249.00
*選取款式
#2704 - 下身裙-寶藍 (預購)
$249.00
#2705 - 下身裙-杏 (預購)
$249.00
#2706 - 下身裙-啡 (預購)
$249.00
#10066 - 上衣-灰 (現貨)
$189.00
尺寸下身裙-寶藍
全長
: 84 cm
下圍
: 40.0 inch
腰圍
: 24.0 - 30.4 inch
示範身高: 169 cm
款式質料: 棉絨
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

下身裙-寶藍
有袋
有橡筋
有拉鏈
不透底
更多拍攝
顯示全部圖片