Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 雙層百摺中裙-寶藍
款式:
價錢: HKD$189.00
*選取款式
#2701 - 下身裙-寶藍 (現貨)
$189.00
#2702 - 下身裙-黑 (現貨)
$189.00
#10052 - 上衣-灰 (售罄)
$189.00
#10056 - 上衣-藍 (現貨)
$189.00
尺寸下身裙-寶藍
全長
: 70 cm
下圍
: 41.6 inch
腰圍
: 23.2 - 39.2 inch
示範身高: 156 cm
款式質料: polyester
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

169cm及156cm(已標記在圖片)拍攝
下身裙-寶藍
有內里
有橡筋
不透底
腰 全橡筋腰 不皺**
更多拍攝
顯示全部圖片