Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 氣質修身直坑紋中裙-啡
款式:
價錢: HKD$179.00
*選取款式
#2682 - 下身裙-啡 (現貨)
$179.00
#2681 - 下身裙-杏 (現貨)
$179.00
#2683 - 下身裙-黑 (售罄)
$179.00
#1999 - 上衣-淡米黃 (現貨)
$169.00
尺寸下身裙-啡
全長
: 76 cm
下圍
: 59.2 inch
腰圍
: 25.6 - 45.6 inch
示範身高: null cm
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

169cm及156cm(已標示在圖片)示範
下身裙-啡
有袋
有彈性
不透底
彈性很大 淺色也完全不透
更多拍攝
顯示全部圖片