Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 推介超寬垂感不規則裙褲-黑
款式:
價錢: HKD$199.00
*選取款式
#2177 - 下身-不規則裙褲-純黑 (預購)
$199.00
#1163 - 上身-杏粉 (已下架)
$159.00
#2176 - 下身-黑白間-長版 (已下架)
$199.00
#2237 - 下身-黑白間-短版 (已下架)
$179.00
尺寸下身-不規則裙褲-純黑
全長
: 73 - 93 cm
下圍
: 76.8 inch
腰圍
: 22.0 - 36.0 inch
示範身高: 169 cm
款式質料: 雪紡
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

下身-不規則裙褲-純黑
全橡筋腰 有袋 不規則形 質感不會皺
更多拍攝
顯示全部圖片