Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 純棉明線薄衛衣-杏
款式:
價錢: HKD$189.00
*選取款式
#1994 - 上身-杏 (預購)
$189.00
#1993 - 上身-奶油 (預購)
$189.00
#1995 - 上身-深藍 (預購)
$189.00
#2674 - 下身裙-杏白 (售罄)
$269.00
尺寸上身-杏
上圍
: 54.4 inch
膊寬
: 68 cm
袖長
: 48 cm
全長
: 50 cm
示範身高: 169 cm
款式質料:
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

**實物色是圖二** 由底開始:寶藍/杏/奶油
上身-杏
有袋
不透底
不厚的衛衣
更多拍攝
顯示全部圖片