Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 大彈性7分袖棉上衣-3色
款式:
價錢: HKD$169.00
*選取款式
#1778 - 上衣-白 (已下架)
$169.00
#1779 - 上衣-啡 (現貨)
$169.00
#1780 - 上衣-黑 (現貨)
$169.00
*所選取的款式已經下架,請選取其他款式
尺寸上衣-白
上圍
: 32.0 inch
膊寬
: 39 cm
袖長
: 45 cm
全長
: 56 cm
示範身高: 169 cm
款式質料:
*選取其他款式可查看指定款式尺寸
更多拍攝
顯示全部圖片