Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 莎領併暗紋寬寬恤-2色
款式:
價錢: HKD$180.00
*選取款式
#1516 - 上身-黑 (已下架)
$180.00
#1517 - 上身-白 (已下架)
$180.00
*所選取的款式已經下架,請選取其他款式
尺寸上身-黑
上圍
: 44.8 inch
膊寬
: 38 cm
全長
: 69 cm
示範身高: 169 cm
款式質料: 棉莎
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

上身-黑
A 字膊
更多拍攝
顯示全部圖片