Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 知性修形V領Top-黑
款式:
價錢: HKD$199.00
*選取款式
#1427 - 上身-黑 (已下架)
$199.00
#1426 - 上身-白 (已下架)
$159.00
#1425 - 上身-淺杏 (現貨)
$159.00
#2387 - 下身-裙-珍珠摩卡 (已下架)
$179.00
*所選取的款式已經下架,請選取其他款式
尺寸上身-黑
上圍
: 37.6 inch
膊寬
: 40 cm
袖長
: 54 cm
全長
: 54 cm
示範身高: 169 cm
款式質料:
*選取其他款式可查看指定款式尺寸
更多拍攝
顯示全部圖片