Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 縷空小方格袖上衣-2色
款式:
價錢: HKD$199.00
*選取款式
#10352 - 上衣-白 (預購)
$199.00
#10353 - 上衣-黑 (預購)
$199.00
尺寸上衣-白
上圍
: 41.6 inch
膊寬
: 42 cm
袖長
: 42 cm
全長
: 61 cm
腰圍
: 41.6 inch
示範身高: 169 cm
款式質料: 純棉
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

上衣-白
-寬鬆 -純棉質料 -袖口尺寸:22cm** 沒有彈性
更多拍攝
顯示全部圖片