Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 個性修腰顯瘦上衣/外套-洗水牛仔
款式:
價錢: HKD$299.00
*選取款式
#10219 - 上衣/外套 (現貨)
$299.00
#2769 - 下身-百摺裙-杏 (現貨)
$149.00
#2770 - 下身-百摺裙-深灰 (現貨)
$149.00
#2771 - 下身-百摺裙-啡 (現貨)
$149.00
尺寸上衣/外套
上圍
: 40.0 inch
膊寬
: 58 cm
袖長
: 49 cm
全長
: 48 cm
腰圍
: 26.4 - 43.2 inch
示範身高: 169 cm
款式質料: 牛仔料
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

上衣/外套
有袋
有橡筋
更多拍攝
顯示全部圖片