Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 簡約束腰連身裙-卡其
款式:
價錢: HKD$399.00
*選取款式
#3859 - 連身裙-卡其 (現貨)
$399.00
#3858 - 連身裙-淡米杏 (已下架)
$399.00
#3860 - 連身裙-藏藍 (已下架)
$399.00
尺寸連身裙-卡其
上圍
: 40.0 inch
膊寬
: 51 cm
袖長
: 48 cm
全長
: 127 cm
下圍
: 57.6 inch
腰圍
: 25.6 - 39.2 inch
示範身高: 169 cm
款式質料: 棉絨
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

連身裙-卡其
有袋
不透底
更多拍攝
顯示全部圖片