Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 工裝半截中裙-4色
款式:
價錢: HKD$299.00
*選取款式
#2711 - 下身裙-軍綠 (預購)
$299.00
#2712 - 下身裙-杏白 (預購)
$299.00
#2713 - 下身裙-深灰黑 (預購)
$299.00
#2714 - 下身裙-牛仔藍 (預購)
$299.00
尺寸下身裙-軍綠
全長
: 79 cm
下圍
: 40.0 inch
腰圍
: 27.6 inch
示範身高: 156 / 169 cm
款式質料:
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

下身裙-軍綠
有袋
不透底
腰側有扣-收細腰圍
更多拍攝
顯示全部圖片