Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 高質紡荷葉袖溫柔上衣-2色
款式:
價錢: HKD$165.00
*選取款式
#1526 - 上身-粉 (已下架)
$165.00
#1523 - 上身-白 (售罄)
$165.00
#1525 - 上身-淡藍 (售罄)
$165.00
#1522 - 上身-淡紫 (已下架)
$165.00
#1524 - 上身-寶藍 (已下架)
$165.00
#2455 - 下身裙-白 (已下架)
$219.00
*所選取的款式已經下架,請選取其他款式
尺寸上身-粉
上圍
: 40.8 inch
膊寬
: 32 cm
全長
: 62 cm
示範身高: 169 cm
款式質料: 高質雪紡
*選取其他款式可查看指定款式尺寸

更多資料

上身-粉
質感超滑 雪紡質 不皺
更多拍攝
顯示全部圖片