Miss Choco
0
購物車
小計: $0.00
沒有任何貨品
0
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
Miss Choco
貨品詳情
名稱: 的式扭結上衣-3色
款式:
價錢: HKD$109.00
*選取款式
#1466 - 上身-百搭黑-扭結 (已下架)
$109.00
#1464 - 上身-白 (已下架)
$109.00
#1465 - 上身-桔子色 (已下架)
$109.00
#2422 - 下身裙 (已下架)
$199.00
*所選取的款式已經下架,請選取其他款式
尺寸上身-百搭黑-扭結
上圍
: 30.4 inch
膊寬
: 33 cm
全長
: 44 cm
示範身高: 169 cm
款式質料: 大彈性棉
*選取其他款式可查看指定款式尺寸
更多拍攝
顯示全部圖片